A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Chorvatsko - Brač - Průvodce

Třetí největší z jadranských ostrovů a zároveň nejvyšší z nich, má velmi málo úrodné půdy, vhodné k obdělávání. Do roku 1977, než bylo napříč mořskou úžinou položeno potrubí, přivádějící z pevniny vodu, byl jejím jediným zdrojem déšť a pár pramenů u městečka Bol.

Neznámé dějiny

Sousední ostrovy Hvar a Korčula se pyšní svými dějinami, v nichž je v nejvyšší míře zastoupeno benátské období. V porovnání s nimi se o dějinách Brače mimo ostrov samotný mnoho neví, nebo spíš se o nich nemluví. Na ostrově ale jsou pozůstatky unikátních raně křesťanských staveb, bazilik a klášterů. Jsou tam kamenolomy, v nichž těžili na počátku naší éry Římané.

Jih a sever

Jižní strana ostrova, odvrácená od pevniny, je strmější a pobřeží je obtížněji dostupné. Výjimka je oblast u města Bol, kde je pověstný Zlatni rat a další kilometry pláží. Sever ostrova je přístupnější, je tam více osad a městeček. Pláž v Supetaru je z drobných oblázků a Lovrečina v zátoce za Postirou je dokonce klasická písečná pláž, což je v Chorvatsku téměř nevídané. Obě pláže a řada dalších, jsou v zátokách, chráněných před větrem a vlnami.

Pěšky i na kole

Na Brači jsou velmi dobré silnice, které nevedou jen po obvodu ostrova, ale zabírají i do hornatého vnitrozemí. Právě tam je vidět původní podoba ostrova, vtělená do nevelkých osad, často skrývajících četné starověké památky, nebo jejich zbytky. Cyklistika a pěší turistika jsou pozoruhodné tím, že to nejsou samoúčelná jízdní či pochodová cvičení, ale často jediný způsob jak se dostat k dosud nepříliš známému bohatství ostrova. Ostrov Brač proslavila překrásná pláž Zlatni rat a červené víno Bolský plavac. Je to bohatý ostrov – na památky, vinnou révu, pinie, jejichž těžká vůně uspává tustisty.
Místo bohaté na úzké věže dominující každému městečku.

Brač je zároveň místech, které proslavila především jedna pláž. Turistické průvodce o ní říkají, že patří mezi nejkrásnější v Chorvatsku i na celém Jadranu.

Zlatni rat, cíp ostrova ostře vystupující do moře. Proslavil Brač a z Bolu, městečka, kde se nachází, udělal jedno z těch dražších letovisek v Chorvatsku. Každý chce na Zlatni rat, i když tady v sezóně není k hnutí. Na tuto 800 metrů dlouhou pláž se vejde až 5000 lidí. Pláž Zlatni rat však není jediným tahákem Bolu, centra Brače. Je to také Bolský plavac, proslulá odrůda červeného vína, kterému se daří jen v okolí města.

A místní proto využívají každého místečka, pěšky se šplhají i vysoko do hor jako v nedaleké vesnici Murvica, aby se zde postarali o svůj vinohrad.

Selce

Malé městečko s kostelíkem uprostřed působí po poledni ospalým dojmem. Pár mužů hraje v místní hospůdce karty, o kousek dál probíhá souboj v petanque. Selce si oblíbil slovenský spisovatel Martin Kukučín, který zde má i pamětní desku. Chorvatského prezidenta Franja Tudjmana zde připomíná socha, potkat tu můžete i jeho syna, který tady vlastní dům.

Dračí jeskyně

V Murvici, malé vesnici několik kilometrů za Bolem, můžete nahlédnout pod pokličku místního tajemství a vydat se nahoru do hor k Dračí jeskyni, kde nedaleko kláštera sídlil poustevník a zůstalo zde mnoho tajemných skalních reliéfů. Symbolizují draka nebo Janovo zjevení z biblické Apokalypsy? To se dozvíte od Zorana Kojdiče, který sem vodí turisty.

Supetar

Městečko, jehož centru vévodí typický kostelík, je oblíbenou destinací českých turistů. Pár kroků od kostelíka je věž, jež je přístupná každý den veřejnosti. Při návštěvě Supetaru nevynechejte na místním hřbitově mauzoleum Mate Petrinoviče, které zde nechal postavit svým rodičům.

Vidova Gora

778 metrů vysoká hora sv. Víta je nejvyšší horou na chorvatských ostrovech a právě odsud je nejlepší výhled. Jako na dlani budete mít pláž Zlatni rat v Bolu, moře i klenuté zátoky sousedního ostrova Hvar.

Sumartin

Malé ospalé městečko, kam přijíždí trajekt z Makarské. Turisté zde mohou navštívit kostel se zahradou spojený s františkánským klášterem, kde dodnes žijí mniši. Klášter založili františkáni z Makarské, kteří sem v 17. století uprchli před Turky.

Bol

Kouzelné městečko, kam jezdí tisíce turistů především kvůli slavné pláži Zlatni rat. Proslavilo ho také místní víno Bolski plavac, které lze ochutnat ve velké vinotéce na promenádě. Centrum města tvoří půvabné kamenné domy, některé z nich fungovaly jako víkendové chaty (neboli paláce) obyvatel Brače.

Mramor z ostrova Brač

Skoro všude v Dalmácii narazíte na pojem bračský kámen. Jsou z něj postaveny paláce, kostely, domy, radnice, divadla. Je to vápenec, který na cestě k mramoru ustrnul někde v půli. Je neobvykle bílý a snadno opracovatelný.

V městečku Pušica, kde jsou velké moderní kamenolomy a kamenická škola, svítí bělobou snad každý dům. Kámen na Brači těžili už Římané, kteří z něj postavili například Diokleciánův palác ve Splitu, užívali ho k výrobě sarkofágů, stavěli z něj hradby i chrámy. Proslulost bračského kamene daleko přesáhla hranice nynějšího Chorvatska. Byl použit například při stavbě benátských paláců, vídeňského a budapešťského parlamentu a dokonce i sídla amerických prezidentů, Bílého domu ve Washingtonu.

Na Brači je několik lomů, na mapě jsou sice vyznačeny, ale k nalezení nejsou.

Aktuální informace najdete na www.bol.hr

Ubytování se slevou na Brači - oblíbená letoviska

http://www.croatia24.travel/cs/booking.php?p=cs-ubytovani-dalmacie-brac

Poslední editace textu: 28.4.2015 20:48
REKLAMA