A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Chorvatsko - Brist - Průvodce

  • Je jednim z nejjižnějšich městeček na Makarské riviéře, od Makarské vzdálen asi 40 km. Situován mezi mořa horou Biokovo, dnes se rozkládá na samém mořském nábřeži, založen byl však kdysi ve vyššich končinách hory, o čem svědči zbytky hojných kulturně-historických památek. O historii Bristu svědči hroby z doby bronzové a z doby železné. Samotný název Brist pocházi od názvu stromu brijest (Ulmaceae, jilm), a poprvé se připominá r. 1571: osada je však mnohem starši, což potvrzuje starý náhrobni kámen (stećak) ze středověku ve tvaru truhly, který se nacházi ve staré vesnici, nad dnešni osadou. Kámen je velmi pěkně ozdoben a lid nazývá „tureckým hrobem“. Ve staré vesnici, která byla opuštěna koncem XIX.st., se nacházi též barokni kostel sv.Markéty (sv.Margarita). Předpokládá se, že byl kostel postavěn ještě v XV.st. Z něho se zachovala apsida s gotickou klenbou, včleněná do sešlého barokniho kostela. V apsidě se nacházeji náhrobni desky rodu Kačić. Kolem kostela sv.Markéty se nacházeji zbytky staré osady, kamenných budov, a v jednom z nich, se střilnami ve zdi, se podle pověsti narodil jeden z nejznámějšich chorvatských básniků, Andrija Kačić Miošić (1704-1760), autor dila „Razgovor ugodni naroda slovinskoga“ (Rozhovor přijemny naroda slovanského), nejčtenějšiho dila chorvatskěho spisovatelstvi, jež se dodnes dožilo vice jak 60 vydáni.

 (nahrál: Petula 1986)

  • Před domem, jenž se považuje rodným domem Starce Milovana, jak Kačić sám sebe nazýval ve svých básnich, byla postavěna zidka s pamětni deskou. V dnešnim Bristu se na vnějši východni zdi kostala sv.Markéty též nacházi vzpominka na fra A.K.Miošiće. Při kostele sv. Markéty v Bristu byl dne 30.IX. 1960 postaven bronzový pomnik fra Andriji Kačiću Miošićovi, dilo velkého chorvatského sochaře Ivana Meštroviće (1883-1962). Pobliž kostelika sv. Antonina je komplex budov Miošić a Diana, které pocházeji z XVIII.stoleti a jsou chráněným památnikem kultury. Kromé uvedených chráněných památniků kultury (starý kostel sv.Markéty, rodný dům fra A.K.Miošiće, staré náhrobni kameny ve staré vsi, řada baroknich budov na nábřeži), památnikem kultury je též budova obecnéškoly v Bristu na Slakovci, vystavěna r.1878, třebaže základni školstvi existuje v Bristu od r.1863. Brist je nejvice hrdý na fra A.K.Miošiće, kromě něho však dal Brist i soudobé chorvatské kultuře dva významné tvůrce. Básnik, dramaturg a esejista Srećko Dijana, narozen v Bristu 6. 3. 1906, zemřel ve Splitu. Jednim z největšich živoucich chorvatských maliřů, Mladen Veža se narodil v Bristu 7. 2. 1916, žije a vytváři v Záhřebu, nejčastějšim motivem jeho obrazů je právé rodný Brist. Brist je, jako většina městeček na našem pobřeži, v poslednich několika desetletich plně zaměřen k turistice. V Bristu dnes žije asi 445 obyvatel, ze kterých se většina zabývá turistikou. Samotné městečko disponuje s asi 550 lůžky v apartmanech, malých penzionech a vilách. Je vhodným pro odpočinek v klidu a tichu na nádherných oblázkových plážich, v pravém dalmatském prostředi a v bezprostředni blizkosti největšich turistických středisek.

Ubytování Brist

http://www.croatia24.travel/cs/booking.php?p=cs-ubytovani-dalmacie-makarska-brist

Poslední editace textu: 28.4.2015 20:52

Články odjinud

Blesk pro ženy

Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!
Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!