A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Chorvatsko - Oblast Slavonie - Průvodce

Slavonie je úrodná oblast rozkládající se od řeky Ilova, přes říční bazén Sávy a Drávy, až po maďarskou hranici na severu, Bosnu a Hercegovinu na jihu a jugoslávskou hranici na východě. Zahrnuje okresy Osijek, Baranja, Vykovat, Srijem a část Brodsko – Posázavska.

Slavonie je zemědělsky nejproduktivnější oblastí Chorvatska s rovinatým terénem.

Dokud poslední válka nezničila ekonomiku, byla tato oblast velmi prosperující zemí. Rovněž dokud nebyla srbskými válkami přeměněna města v trosky, mohla se pyšnit nádhernou architekturou s překrásnými barokními budovami a zámky. Než byly válkou vyhnány desítky tisíc obyvatel, byla Slavonie zemí s etnicky nejrůznorodějším obyvatelstvem v Evropě. V 7. století byla osídlena slovanským kmeny. V 16. století pak byla dobyta Turky. Tehdy museli uprchnout i katoličtí usedlíci a nastal masový příliv srbských osadníků, kteří byli Turky lépe přijímáni. Velká část východní Slavonie byla během srbské okupace v poslední válce zaminována a odminovací operace nejsou do dnešní doby dokončeny. Avšak největším problémem je dnes bytová výstavba. Poničená města a vesnice čekají na obnovu. Pro případné návštěvníky nejsou mimo Osijek téměř žádné ubytovací možnosti.

Osijek

Před poslední válkou byl Osijek klidné město ležící na řece, s širokými ulicemi, klidnými parky a nádhernou vídeňskou architekturou. Parky jsou na místě dodnes, ale krásné budovy byly velice poškozeny za jugoslávské ofenzivy v roce 1991. Město leží na jižním břehu řeky Drávy a je možno ho rozdělit na Horní město, Dolní město a pevnost Tvrďa z 18. století.

Zajímavá místa===========Kostel sv. Petra a Pavla

Nachází se v horním městě přímo nad Trgem Ante Starčevica, nápadný svou 90 metrů vysokou věží – druhá nejvyšší věž v celém Chorvatsku, překonává jí pouze katedrála v Záhřebu. Tento farní kotel pochází z 19. století.

Galerie umění

Sídlí v elegantním panském sídle z 19. století na Europia avenija č. 9. Galerie umění shromažďuje sbírky slavonským malířů a některých současných chorvatských umělců.

Pevnost Tvrďa

Postavena Habsburky jako obrana proti tureckým útokům. Pevnost zůstala během poslední války téměř nedotčená a nepoškozená, zachovala si svoji barokní tvář.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud

Blesk pro ženy

Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!
Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!