A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Chorvatsko - Pula - Průvodce

Přesně na jižní špici Istrijského poloostrova leží Pula, která je dnes s více než 60 tisíci obyvateli největším městem na Istrii.

Město se rozkládá na jihovýchodním okraji skoro pět kilometrů dlouhé a dva kilometry široké zátoky. Pula je nejstarším městem na pobřeží jihovýchodního Jadranu. Poprvé se o ní zmiňují již staří řečtí dějepisci Kalimachos a Lykofrón, podle kterých se na jejím založení podíleli i proslulí argonauté.

Okolí Puly je spíše fádní, poněvadž oblast je plochá a její původní dubové porosty byly nahrazeny křovinami a borovicemi. Krajina je poznamenaná rozvojem cestovního ruchu, avšak pobřeží, které se táhne jižně k Premantuře, je zdobeno skalnatými zálivy a malými zátokami. Zde naleznete i místa nedotčená stavbami turistických komplexů.

Zajímavá místa

Na prvním místě stojí za zmínku římské ruiny. Nejstarší část města kopíruje původní půdorys starověkých římských ulic, vinoucích se kolem citadely ve formě zbytků jejich staveb.

Římský amfiteátr

Je nejpůsobivější pamětihodností Puly, pochází z 1. století a zanechal zde stopy po působení starých Římanů. Je to pátý nejzachovalejší amfiteátr v Evropě a původně sloužil k soubojům gladiátorů. Pojal asi 20 tisíc diváků, má tvar elipsy o rozměrech 132×105 metrů se 72 oblouky. Bohužel materiál z jeho zdí byl ve středověku používán bohatými Benátčany jako stavební materiál k výstavbě paláců a různých staveb.

Římské hradby

Lemují ulici Istarska a jsou další významnou památkou z období působení Římanů ve městě. Tyto hradby vyznačují východní hranici Puly a sledujete-li je směrem k jihu, narazíte na triumfální oblouk Sergiů, který byl postaven v roce 27 před naším letopočtem v upomínku na tři členy rodiny Sergiů, kteří se v Pule proslavili. Od oblouku vede jedna z nejrušnějších ulic starého města, ulice Sergijevaca.

Benátská pevnost

Jeden ze sedmi vrcholků, na nichž se Pula rozprostírá, je doslova skryt ve středu města. Skoro vás při procházce po fóru ani nenapadne, že se nad vámi tyčí kopec se tři sta sedmdesát let starou benátskou pevností. Schody vedou z ulice Castropola a pro neznalé není snadné je objevit. Kromě úžasného panoramatu města a okolí stojí v pevnosti za vidění i námořní muzeum.

Tržiště

V Pule se nachází velký trh s ovocem a zeleninou. Pokud chcete udělat větší nákup, rozhodně se sem vyplatí zajet. Ceny jsou totiž přizpůsobeny místním, a nejsou proto tolik našponované jako ceny v turistických centrech. Mimo jiné tu najdete velké halu – tržnici, kde se každé ráno prodávají čerstvé úlovky ryb, měkkýšů a hlavonožců.

Fórum

Na místě, kde dnes stojí na fóru stará městská radnice původem ze 13. století, byl dříve chrám zasvěcený bohyni Dianě. Radnice slouží mimo jiné ke svatebním obřadům. Počet svatebčanů v Chorvatsku většinou hodně převyšuje obvyklá česká čísla.

Augustův chrám

Přímo na hlavním náměstí stojí už dva tisíce let starý Augustův chrám. Poměrně nevelká stavba – osmnáct metrů dlouhá a osm metrů široká – láká turisty sbírkou antického sochařství.

Koupání v okolí Puly

Nejlepší koupání v okolí Puly najdeme na skalnatém pobřeží na Verudele. Kromě mnoha kempů tu na návštěvníky čekají i četné soukromé penziony. Na obou nejjižnějších výběžcích Istrie najdeme oblíbená turistická střediska Medulin a Premantura, vybavená vším potřebným pro sportovní i rekreační vyžití.

Na několikametrové pláži je i několik mělčin, které s oblibou vyhledávají zejména rodiny s dětmi.

Mnohé kempy a hotelové areály vyžadují v červenci a srpnu na svých plážích vstupné, které se platí i v přírodním parku na mysu Kamenjak, jižní špici Istrie.

U Kažely se rozkládá velký nudistický komplex s krásnou písečnou pláží.

Aktuální informace najdete na www.pulainfo.hr

 (nahrál: bozena)
pobreží verudela (nahrál: bozena nechvatalova)
pobreží verudela
kamenjak (nahrál: bozena nechvatalova)
kamenjak

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA