A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Chorvatsko - Průvodce

Jaderské moře Řeky a Jezera Fauna a flóra

Jaderské moře

Jaderské moře je vlastně velkým zálivem Středozemního moře, od něhož se odděluje Apeninský poloostrov. Jeho rozměry je řadí mezi malá moře, délka je necelých 8700 kilometrů a průměrná šířka 160 kilometrů. Podle hloubky je možné Jadran dělit na dvě poloviny. Severozápadní část je mělká a její hloubka nepřesahuje 200 metrů, jihovýchodní část je mnohem hlubší a nachází se zde nejhlubší místo moře dosahující 1589 metrů.

Název Jaderské moře je etruského původu. Etruskové je nazývali Hatriatickým mořem podle svého námořního přístavu Hatrie, latinsky nazývaného Atria nebo Adria, který se nacházel v blízkosti Benátek. Jaderské moře se vyznačuje vyššími teplotami, které se v letních měsících na povrchu moře pohybují v rozmezí 22 – 25 C.

Pro obyvatele Chorvatska mají velký význam mořské proudy, jejichž směr je ovlivněn zemskou rotací. Hlavní proud vstupuje z Jónského do Jaderského moře Otratskou úžinou rychlostí 7 – 14 kilometrů za hodinu, pokračuje podél Chorvatského pobřeží na severozápad, zde se otáčí a podél italského břehu se vrací zpět do Jónského moře. Tento hlavní proud ovlivňuje i tah ryb a výnos rybolovu ve prospěch Chorvatska a v neprospěch Itálie.

Zajímavým krasových jevem jsou sladkovodní podmořské prameny tzv. vrulje, které nejčastěji vyvěrají při pobřeží v hloubce až 25 metrů. Nejčastěji se nachází u západního pobřeží Istrie, v Kvarnerském zálivu, pod Velebitem a ve Stonském zálivu. V jejich okolí bývá teplota moře nižší.

Salinita (slanost) Jaderského moře se pohybuje kolem 38%, což znamená, že v jednom litru mořské vody je v průměru naměřeno 38 g soli. U pobřeží bývá nižší vlivem sladké vody vtékající do moře z řek. Díky vysoké salinitě má voda z Jaderského moře velkou průzračnost a to zvláště na otevřeném moři, kde lze z letadla zahlédnout předměty ležící v hloubce přes 50 metrů. Jadran je rovněž proslulý svou modrou barvou, kterou vedle salinity podporuje i nízký obsah planktonu ve vodě. Jadran patří k nejčistším mořím v Evropě a podle nedávných měření je chorvatské pobřeží jedním z nejčistších v rámci Jaderského i Středozemního moře.

Vodopis============Řeky

Nejdelší řekou Chorvatska je Dráva, tvořící hranici s Maďarskem na severu země. Dodnes si zachovala svůj původní vzhled, a proto byla navržena na status Světová rezervace biosféry. Druhou velkou řekou je Sáva protékající hlavním městem Záhřeb a na jihu teče podél hranice s Bosnou. Chorvatsko má mnoho dalších, zajímavých toků. Na řece Koraně leží proslulá Plitvická jezera. Další krasovou řekou s malebnými vodopády je Krka, vyhlášená po většinu délky svého toku za národní park.

Jezera

V Chorvatsku leží také velké množství krasových jezer. Největší je Vranské jezero u Biogradu, stejnojmenné najdeme také na ostrově Cres. Ke krasově - seizmických jezerům patří Červené a Modré jezero na Imotskom polji. Na řece Cetinje u Bosenských hranic je velká Peručská přehrada.

Fauna a flóra

Návštěvník Chorvatska na první pohled pozná, že se zdejší příroda značně liší od té, kterou může znát třeba ze střední Evropy. Zvláště na pobřeží je pro ni typická určitá vyprahlost a druhová omezenost, avšak při hlubším poznávání zjistíme, že i zde se vyskytují živočišné a rostlinné druhy, které známe ze svého domova, a navíc mnohé další, které Chorvatsku dávají nádech exotičnosti.

V lesích a horách, které často sahají až pobřeží, se můžeme setkat s veverkami, zajíci, liškami a jeleny, na opuštěných místech Chorvatska a v některých národních parcích se pak vyskytují i vydry, kamzíci, vlci, rysi, šakali, divoké kočky a medvědi. Ostrov Cres je jedním z posledních míst v Evropě, kde žije sup bělohlavý.

V Jaderském moři žije přes 400 druhů ryb a mnoho hlavonožců a dalších vodních živočichů, při jízdě na lodi či trajektu můžeme spatřit i delfíny. Z ohrožených ptačích druhů se zde vyskytuje orel skalní, sokol, orel jestřábí, orlík krátkoprstý, výr velký, puštík bělavý.

Na turisty obvykle zapůsobí rozsáhlé olivové háje, levandule, vavříny, cypřiše, agáve, palmy, cesmínové duby, myrta, nekonečné vinohrady, které se zde vyskytují v hojném počtu. V Chorvatsku roste přes 4000 druhů rostlin, z toho tisíc endemických druhů, tedy druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Nejvzácnější živočichové a rostliny jsou koncentrovány v osmi národních chorvatských parcích .

chorvatsko (nahrál: míša)
chorvatsko

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!
Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!